goodrz

crew

jobs

news

contact

Welkom bij goodrz zorg. We bieden zorg en ondersteuning op maat voor volwassenen, jongeren en gezinnen.

We zijn een jonge, kleurrijke en vernieuwende organisatie die gespecialiseerd is in het leveren van cultuursensitieve zorg en ondersteuning. Ons hoger doel is bij te dragen aan een wereld waarin iedereen een eerlijke kans krijgt om zelfredzaam te zijn en het beste uit zichzelf te halen. 

Door het leveren van zorg op maat, geven we iedereen de kans om zelfredzaam te zijn en het beste uit zichzelf te halen.
Onze dienstverlening is gericht op ondersteuning voor volwassenen, jongeren en gezinnen. Hierbij houden wij rekening met de individuele behoeften en eigenschappen van de cliënt. Culturele achtergrond, levensovertuiging, gewoontes, leefstijl en sociale (financiële) positie zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

We hebben de juiste kennis en ervaring om aan verschillende doelgroepen zorg en ondersteuning te bieden die passend, efficiënt en effectief is. Tot snel, goodrz zorg.

Vanuit een brede blik kijken we naar het totale functioneren van de cliënt.

We kijken niet alleen naar de problemen, maar vooral ook naar de mogelijkheden. Samen met de cliënt en zijn/haar netwerk werken we aan verbetering of stabilisatie van de situatie op verschillende leefgebieden.
cultuursensitief • we zijn gespecialiseerd in de zorg voor mensen van verschillende culturen en achtergronden
matchingsmethode • we zijn in staat om een cliënt te koppelen aan een professional met wie hij of zij zich kan identificeren
empowerment & participatie • we zetten in op versterking van de eigen kracht, regie en meedoen in de maatschappij
holistische aanpak • we kijken naar de mens in zijn totaliteit en gaan er van uit dat lichaam en geest één dynamisch geheel zijn en dus onderling nauw met elkaar verbonden zijn

Bij goodrz zorg staat kwaliteit van dienstverlening hoog in het vaandel.

goodrz zorg kernwaarden:
gelijke mogelijkheden • zelfrespect • lef • samenwerken

0344.607202
zorg@goodrz.nl
goodrz zorg bv, jonge schutskooilaan 15, 4001sb tiel, kvk 87468492