goodrz

crew

jobs

news

contact

Ambulante begeleiding jeugd en gezin

Onze begeleiding voor jeugd en gezin is erop gericht om cliënten te ondersteunen bij hun persoonlijke ontwikkeling.

Hierbij betrekken, ondersteunen en adviseren we ook de ouders, mantelzorgers en verzorgers van een cliënt. Bij jongeren met een multiproblematiek dat gepaard gaat met verlies van vertrouwen in de samenleving en een wantrouwende houding richting hulpverlening zetten we in eerste instantie in op herstel van vertrouwen. Met een positieve benadering maken we deze cliënten bewust van hun kwaliteiten, de impact van hun gedrag en hun ambities voor de toekomst.
neem contact op
het creëren van bewustwording en zingeving
het bevorderen van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid
het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling
het stimuleren van de opbouw van een positief zelfbeeld
het aanbrengen van structuur
het reguleren van het dagelijkse ritme en regelmaat
het aanleren van omgang met vrijheden, regels en grenzen
het ondersteunen bij de opvoeding
0344.607202
zorg@goodrz.nl
goodrz zorg bv, jonge schutskooilaan 15, 4001sb tiel, kvk 87468492
Goodrz Zorg is ISO 9001 gecertificeerd
JTP Brandinghouse Arnhem