goodrz

crew

jobs

news

contact

Preventieve diensten

goodrz zorg levert aanvullende diensten, die gericht zijn op preventie, zoals coachingstrajecten, trainingen, workshops en interventies.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat een doelgerichte en samenhangende aanpak op het gebied van preventie loont. Hierbij speelt de (pedagogische) kwaliteit van de omgeving een belangrijke rol.

goodrz zorg zet zich in samenwerking met andere partners in om hierin te ondersteunen en te kijken welke preventieve activiteiten het meest kunnen bijdragen aan verbetering van de situatie van een cliënt.
Door in een vroeg stadium te interveniëren en cliënten op de juiste manier te begeleiden en te helpen worden er betere resultaten behaald. Daarnaast wordt het onnodig inzetten van complexere hulpverlening voorkomen.

Heldere communicatie en vertrouwen tussen cliënt en professional zijn hierbij essentieel. Naast het zelf toepassen hiervan in de preventiesfeer, vertalen we onze praktijkervaring naar een aanbod van workshops, trainingen en cursussen voor andere professionals.
neem contact op
voorkomen dat problemen escaleren en leiden tot ernstigere problematiek
versterken van beschermende factoren, zoals een gezonde leefstijl, goede sociale vaardigheden en een positief zelfbeeld
bijdragen aan de weerbaarheid en veerkracht van verschillende doelgroepen
bijdragen aan meer zelfinzicht en zelfregie
ruimte bieden voor educatie en ontwikkeling
innovatieve ideeën delen met samenwerkingspartners
0344.607202
zorg@goodrz.nl
goodrz zorg bv, jonge schutskooilaan 15, 4001sb tiel, kvk 87468492
Goodrz Zorg is ISO 9001 gecertificeerd
JTP Brandinghouse Arnhem